Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cegielnia w Faustiance

Cegielnia w Faustiance swoją działalność prowadziła do 2010 r.

 Cegielnia w Faustiance

W jej złożach napotkać można cenne okazy dobrze zachowanych amonitów, które stanowią wielką atrakcję dla zbieraczy. Poniżej przedstawiamy tylko maleńką część okazów jakie można znaleźć w złożach cegielni:

Amonity z Faustioanki Amonity z Faustioanki

Amonity z Faustioanki Amonity z Faustioanki

Amonity z Faustioanki

Wersja XML