Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Murowany kościół p.w. Św Mikołaja w Rudnikach

Kościół w Rudnikach Parafia w Rudnikach istniała już na pewno w 1397 r. Być może powstała w połowie XIV w. Pierwotny kościół drewniany - dworski z XIV w. lub początków XV-został rozebrany pod koniec XVII w. W 1691 r. wybudowany został drugi, również drewniany, staraniem ks. Marcina Szafranka. Kościół ten rozebrali Niemcy w czasie okupacji w 1943 r. Został on zastąpiony przez trzeci, zbudowany pod koniec lat dwudziestych XIX w. staraniem miejscowej dziedziczki Tekli Masłowskiej z zapisu 40 tysięcy zł. Dokonanego przez tutejszego proboszcza ks. Piotra Celestyna Westerowskiego (1822 r.) obecnie służący parafii. Kościół ten poświęcił w 1830 r. administrator diecezji kujawsko-kaliskiej ks. Walenty Tomaszewski. W czasie okupacji hitlerowskiej zamknięty dla służby Bożej, zdewastowany i ograbiony. Po 1945 r. staraniem ks. Marcelego Dewudzkiego sprawiono ławki, konfesjonały, paramenty liturgiczne, dzwony, założono instalację elektryczną i radiofoniczną, wymalowano wnętrze, otynkowano mury zewnętrzne, zrobiono potrójne drzwi wejściowe, położono chodnik betonowy wokół kościoła, doprowadzono do stanu używalności plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze. Staraniem ks. Zdzisława Warzechy i jego następców dobudowano nową część plebanii.

 Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Fot. Zuzanna Lukas

Wersja XML