Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie

Brak opisu obrazka
Fot. Zuzanna Lukas

Parafia w Jaworznie istniała z pewnością w 1453 r., ale powstała zapewne w XIV w. Arcybiskup Jan Łaski z początkiem XVI w włączył ją jako filię do parafii w Parzymiechach, pozostawiając przy niej duszpasterza.

Od 1691 r. prowadzono dla tej filii osobne akta metryczne. Biskup Stanisław Zdzitowiecki 9 listopada 1919 r. wznowił tutaj pełnoprawną parafię. Kościół drewniany zbudowano w Jaworznie z początkiem XVI w. na miejscu dawniejszego. W latach 1570-1660 służył do liturgii dla katolików całej parafii parzymieskiej gdyż tamtejszy zamieniony został na zbór kalwiński. Po 1660 r. był przebudowany. Dalsze przebudowy i powiększenia przechodził w 1767 r. i w latach 1921-23 (w 1767 r. dobudowano kaplicę od strony północnej, w 1922 r. kaplicę od strony południowej, nawę główną oraz przesunięto ku zachodowi i podwyższono wieżę). W latach 1924-26 staraniem ks. Stanisława Wieczorka kościół został oszalowany. Gruntownego odnowienia świątyni podjął się ks. Marian Gąsiorowski. Jego staraniem wybudowano także dzwonnicę murowaną, oszalowaną, dostosowaną do stylu kościoła z elektrycznym napędem dzwonów. Rozpoczął też w 1986 budowę nowego granitowego ogrodzenia kościoła z drewnianymi przęsłami, ukończył je następca - ks. Kazimierz Kołodziejczak w 1988, który w następnym roku urządził parking dla samochodów. 24 lipca 1993 r. arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił kaplicę ku czci św. Floriana i wiejski wodociąg.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Fot. Zuzanna Lukas
Brak opisu obrazka
Fot. Katarzyna Pawlaczyk

Wersja XML