Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie

Informujemy, że w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 marca 2021r, dodany został nowy punkt: umożliwiający dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji psów i kotów właścicielskich z  terenu Gminy Rudniki.

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych na ternie Gminy Rudniki, zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, edukacja mieszkańców oraz propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych – ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel zwierzęcia:

Zabiegi wykonuje: Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet. Michał Glinka

Rozterk 64, 46-3020 Praszka – tel. 692-483-111.

Szczegółowych informacji udziela Referat ochrony środowiska,
nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego.


Załączniki:
ODTwniosek o dofinansowanie.odt
PDFzarządzenie 0050.43.2021.pdf
PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML