Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach

Opis zadania:

Dostawa oleju napędowego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.12.2012 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Sprostowanie treści SIWZ z dnia 03-12-2012 r. PDFSprostowanie

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCOgłoszenie

 

Informacja o zawarciu umowy  DOCInf o zawarciu umowy.doc

 

Wersja XML