Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego JAWOREK

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.09.2012 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ cz.1
SIWZ cz.2 (14 MB)

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 18.09.2012r. JPEGZapytania wraz z wyjaśnieniami
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

Wersja XML