Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Demografia gminy - rys historyczny

 
Czy wiecie, że... przed II wojną światową Gminę Rudniki zamieszkiwało ponad 14 tys. mieszkańców?
 
W oparciu o najnowsze dane demograficzne czytamy, że dzisiaj gminę Rudniki zamieszkuje 8081 mieszkańców. Najludniejszymi miejscowościami są kolejno Dalachów (1246), Żytniów (1150), Rudniki (842), Jaworzno (786) oraz Cieciułów (620). Należy mieć na uwadze, że podana liczba ludności wymienionych sołectw obejmuje również mieszkańców mniejszych przylegających do nich miejscowości.
 
W ostatnich latach obserwujemy jednak ujemny przyrost naturalny. W ciągu 10 lat z tego terenu ubyło 320 mieszkańców. Mniej więcej tyle ile zamieszkuje aktualnie Bobrowę czy Młyny. A gdyby tak spojrzeć w karty historii? Jaka była liczebność ludności gminy Rudniki w XX a nawet XIX wieku? Jak w tym zestawieniu wyglądały największe miejscowości?
 
Nasz pierwszy przystanek w podróży w czasie to rok 1994. Wtedy to cała gmina była liczniejsza o 1000 osób – 9074. Niewiele wcześniej, bo w roku 1989 mieszkańców było znacząco mniej – 8649. Mimo że autor artykułów nie dotarł do źródeł z okresu 1946-1989 można przypuszczać, że w tym czasie teren ten zamieszkiwało aż 11000 osób. A dowodem na to jest spis z roku 1946 w którym widnieje zapis o 10858 mieszkańcach oraz wyż demograficzny przypadający na lata powojenne.
 
Rekordowa liczba ludności gminy Rudniki przypada na lata tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy to teren ten zamieszkiwało aż 14041 osób! Sytuacja ta najprawdopodobniej związana była z faktem bezpośredniego sąsiedztwa z granicą polsko - niemiecką, a co za tym idzie terenem na którym doskonale rozwijała się m.in wymiana handlowa (najczęściej nieoficjalna) co stanowiło atrakcyjność miejsca zarówno dla rzemieślników jak i ludzi zajmujących się "przerzucaniem" obustronnie owych towarów. Było to także doskonałe miejsce aby się na krótko osiedlić i w dogodnym momencie wyemigrować za granicę na tzw. "saksy". Przypuszczać można, że taki aspekt migracyjny we wspomnianym okresie miał również wpływ na zwiększenie liczby mieszkańców na terenach przygranicznych.
 
Na okres dwudziestolecia międzywojennego przypada również bardzo wysoki dodatni przyrost naturalny. W latach 1921-1938 przybyło aż 3759 mieszkańców! Na chwilę po odzyskaniu niepodległości, w roku 1921, najludniejszymi miejscowościami gminy Rudniki były Żytniów (1657, Żytniów Rządowy i Żytniów Szlachecki), Jaworzno (1003), Cieciułów (991), Dalachów (978) oraz Rudniki (883).
 
Najdawniejszy spis, do którego dotarł autor pochodzi z roku 1827. Z niego wyłania się obraz słabo zaludnionego obszaru liczącego zaledwie 3120 mieszkańców, czyli niemalże 7000 mniej niż 100 lat później. Wtedy to najludniejszymi miejscowościami były Żytniów (685), Rudniki (564), Jaworzno (531), Cieciułów (488) oraz Buciny (280). W tym spisie pojawiają się również nazwy dzisiaj istniejących miejscowości liczących zaledwie jeden, dwa lub trzy domostwa. XVIII wiek lub początek XIX mógł być więc początkiem dla takich miejscowości jak: Faustianka, Brzeziny, Stawki, Błonie, Ignachy, Pieńki, Żurawie, Słowików, Chwiły, Julianpol, Jelonki.
 
Gdyby wziąć pod uwagę tylko dwa spisy, ten z roku 1827 i aktualny, doszlibyśmy do wniosku, że w gminie Rudniki w ciągu 200 lat przybyło blisko 5000 mieszkańców i kilka miejscowości. Dzieje związane z tymi terenami są jednak o wiele bardziej zawiłe.
 
Opracował: Michał Włoch (GOKSiR w Rudnikach)
 
Brak opisu obrazka
Wersja XML