Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 101042 O Żytniów - Stary Bugaj

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.02.2012 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ cz. 1
ZIPSIWZ cz. 2

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej 1.jpeg
JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.jpeg
 

 

Informacja o zawarciu umowy JPEGInformacja o zawarciu umowy
 

 

Wersja XML