Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W RUDNICKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Sprawozdanie z działalności w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

 

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości w  Rudnikach przypomina najemcom lokali o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i jest składane w terminie do 15 stycznia 2021 roku do biura Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w formie papierowej.

DOCsprawozdanie-z-dzialalnosci-w-ramach-rip-za-2020-r.doc

 

 

 

Wersja XML