Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

07.12.2011r. godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCSIWZ cz. 1
DOCSIWZ cz. 2
DOCSIWZ cz. 3
DOCSIWZ cz. 4
DOCSIWZ cz. 5
JPEGSIWZ cz. 6
JPEGSIWZ cz. 7
DOCSIWZ cz. 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie

 

Informacja o zawarciu umowy  JPEGInformacja
 

 

 

Wersja XML