Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Targowej w Rudnikach - Centrum obsługi turysty

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21-06-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie
Informacja o zawarciu umowy JPEGInformacja
 

 

Wersja XML