• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (Budowa boisk o sztucznej nawierzchni w ramach programu ORLIK 2012 wraz z infrastruktura towarzyszącą w Rudnikach).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

06-06-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (16 MB)

Zapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ z dnia 23.05.2011 r. JPEGZapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ1.jpeg
JPEGZapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ2.jpeg
 
Zapytanie wraz z wyjaśnieniami z dnia 26.05.2011 r.  JPEGZaptyanie wraz z wyjaśnieniami z dnia 26.05.2011 r..jpeg
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCogłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7183057
w tym miesiącu: 71676
dzisiaj: 244