Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O - ul. Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki - Jaworzno Polesie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21-04-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ cz. 1
SIWZ cz. 2

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 2011-04-15:

PDFPytania do SIWZ

Zmiana SIWZ z dnia 2011-04-15:

PDFZmiana SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML