Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku Gmina Rudniki zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudniki w roku 2020”.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie finansowe zadania z wykazaniem źródeł finansowania:

 

Źródło finansowania

Koszt zadania ogółem (zł)

Dotacja WFOŚiGW w Opolu

 

40 281, 99 zł

Środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie

40 281, 98 zł

Środki mieszkańców

 0 zł

Razem

80 563,97 zł

 

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 80 563,97 zł

Unieszkodliwiono 117,753 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki.

Wersja XML