Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytniowie wraz z poprawą infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-01-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

PDFOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (85 MB)

Zapytania do SIWZ z dnia 04-01-2011 r.:

PDFWyjaśnienia

Zapytania do SIWZ z dnia 11-01-2011 r.:

DOCWyjaśnienia

Zapytania do SIWZ z dnia 17-01-2011 r.:

DOCWyjaśnienia
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 1
PDFUzupełnienie SIWZ - Zal nr 2
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 3

Zmiana SIWZ z dnia 17-01-2011 r.:

DOCZmiana SIWZ
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 1
PDFUzupełnienie SIWZ - Zal nr 2
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 3
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert  JPEGogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.jpeg
JPEGogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty2.jpeg
 

 

Informacja o zawarciu umowy  JPEGInformacja o zawarciu umowy.jpeg
 

 

Wersja XML