Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16-12-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCOGŁOSZENIE .doc
Informacja o zawarciu umowy  JPEGInformacja o zawarciu umowy.jpeg

 

 

Wersja XML