Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach.

 

Brak opisu obrazka

 

1 października 2020r. w Rudnikach otwarto Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi. Obiekt powstał poprzez rozbudowę dawnej Gminnej Izby Tradycji, która została wyremontowana, a przylegające do niej stare magazyny zostały przebudowane od podstaw. Pozwoliło to stworzyć pięknie wyglądający, funkcjonalny i nowoczesny obiekt, który od tej pory będzie funkcjonował pod nazwą Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisała się operacja, jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych

Celem wykonanej operacji jest zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych poprzez utworzenie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.

W wyniku osiągniętego celu będzie można korzystać z szerokiej oferty kulturalnej. Poprzez utworzenie Centrum noszącego znamiona „muzeum” Gmina Rudniki chce zaoferować swoim mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiej oferty kulturalnej. Utworzone centrum pozwoli na zaoferowanie mieszkańcom dodatkowych zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności małej wiejskiej gminy.

Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Rudniki przekazując na ręce dyrektora Ośrodka Kultury w Rudnikach pamiątkową tablicę oraz pismo powierzające opiekę nad nowo powstałym obiektem. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Monika Jodko oraz dyrektor GOKSiR w Rudnikach Arkadiusz Spodymek. Podczas otwarcia obiekt został poświęcony przez proboszcza rudnickiej parafii ks. Krzysztofa Błaszkiewicza, który życzył sukcesów i powodzenia w pracy związanej z krzewieniem kultury, pielęgnowaniem tradycji i dbaniem o historię regionu. W dalszej części spotkania głos zabrali Sekretarz Gminy Rudniki Joanna Bryś, która przybliżyła dane związane z realizacją inwestycji, a także Janina Pawlaczyk i Jan Stasiak, którzy opowiedzieli o genezie powstania Izby Tradycji i historii Straży Pożarnej w Gminie Rudniki. Podziękowania oraz wyrazy uznania przekazali również dyrektorzy muzeów: Jarosław Gałęza (Muzeum Wsi Opolskiej), Jan Książek (Muzeum Ziemi Wieluńskiej) oraz Zbigniew Szczerbik (Muzeum w Praszce). W oficjalnym otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele muzeów, władz samorządowych, Rady Gminy Rudniki, przedstawiciele zarządu oraz jednostek OSP w gminie Rudniki, dyrektorzy instytucji oświatowych, media oraz zaproszeni goście. Po oficjalnej części zgromadzeni mieli możliwość zwiedzania obiektu, obejrzenia ekspozycji i wymiany spostrzeżeń. Wydarzenie muzycznie uświetnił Zespół Folklorystyczny „Rudniczanie”, który żywiołowo wykonał utwory związane z kulturą ludową.

W związku z rozbudową pomieszczeń, a co za tym idzie uzyskaniem znacznie większej powierzchni ekspozycyjnej, dotychczas zgromadzona kolekcja eksponatów również została przebudowana i wzbogacona o kolejne pozycje. W nowych pomieszczeniach zaaranżowano m.in wystawę przedmiotów związanych z tradycją ludową nawiązującą do zagród wiejskich, pracy w polu, zawodów rzemieślniczych oraz innych zajęć występujących w minionych czasach i życiu poprzednich pokoleń. Część nowo powstałego obiektu poświęcona została bogatej tradycji Straży Pożarnej, która od wieków na stałe wpisała się w historię regionu, służąc i pomagając mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia, a także uczestnicząc w ważnych uroczystościach i innych wydarzeniach odbywających się w regionie. Oficjalne otwarcie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach wieńczy jednocześnie jeden z pierwszych kroków realizacji przedsięwzięcia, które w kolejnych etapach zostanie poszerzone o następne działania, jak np. zagospodarowanie terenu wokół obiektu, wybudowanie wiat chroniących wielkogabarytowe eksponaty usytuowane na zewnątrz budynku, utworzenie powierzchni rekreacyjnej dla grup odwiedzających naszą gminę, włączenie w szerszą infrastrukturę turystyczną regionu itp.

 

 

Wersja XML