Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jazz w Rudnikach

W sobot? 4 grudnia 2004 roku odby?y si? już po raz trzyansty w sali GOKSiR-u "spotkania jazzowe". Jak zwykle atmosfera podczas imprezy by?a wspania?a a go?cie i uczestnicy wspaniale si? bawili.

Konkurs muzyczny wygra?y zespo?y: "Kapela Jankiela" z ?odzi i "Old Traditional Jazz Band" z Wielunia.

Pozosta?e wyniki z konkursu oraz zdj?cia z imprezy znajduj? si? tutaj -

Wersja XML