Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie w ramach programu "Radosna Szkoła"

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10-08-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ cz.1
ZIPSIWZ cz.2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGpismo.jpeg

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML