Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przewóz kruszywa przeznaczonego do remontu dróg na terenie Gminy Rudniki w 2011 roku

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28-04-2011 godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

PDFOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

Wersja XML