Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pieniądze ze ściany

Od dnia 8 grudnia 2004 roku w rudnikach jest czynny ca?odobowo bankomat. Jest on umieszczony w ?cianie budynku Banku Spó?dzielczego w Praszce Oddzia? w Rudnikach nale??cego do zrzeszenia Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A.

Bankomat akceptuje karty p?atnicze obs?ugiwane w systemie VISA, VISA Elektron, Plus, Master Card, Maestro, Cirrus, Pol-Card.

Prowizja za wykonane operacje jest określona przez bank wystawiający kartę.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML