Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17-03-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ cz. 1
ZIPSIWZ cz. 2
ZIPSIWZ cz. 3

Pytania i wyjaśnienia
z dnia 23-02-2010 r.

PDFWyjasnienia
Załaczniki do wyjaśnień

Pytania i wyjaśnienia
z dnia 01-03-2010 r.

DOCWyjaśnienia
ZIPZałączniki do wyjaśnień

Zmiana ogłoszenia o przetargu z dnia 01-03-2010 r.:

DOCOgłoszenie

Zmiana SIWZ z dnia 01-03-2010 r.

DOCZmiana SIWZ

Pytania i wyjaśnienia
z dnia 05-03-2010 r.

PDFWyjaśnienia
PDFWyjaśnienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOCInformacja

Informacja o zawarciu umowy:

DOCInformacja

 

Wersja XML