Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 101012 O Odcinek - Janinów - Słowików, na odcinku Odcinek - DK 43 wraz z oświetleniem ulicznym oraz remont na odcinku DK 43 - koniec miejscowości Janinów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26-01-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia z dnia 06-01-2010 r.:

PDFWyjasnienia

Zapytania i wyjaśnienia z dnia 15-01-2010 r.:

DOCWyjaśnienia

Wyjaśnienie z dnia
18-01-2010 r.:

PDFWyjaśnienie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOCOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML