Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworznie i Julianpolu z włączeniem do dróg gminnych na działkach oznacz. nr ewid. gr. : obręb Jaworzno k.m. 1 dz. : 822, 827, 830, 382, 383 obręb Julianpol k.m. 1 dz.: 86/1, 87/1, 88/6, 88/8, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1,99/1, 100/1, 102/1, 104/1, 106/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 113/4, 113/6, 113/8, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1, 127/1, 129/1, 132/1, 133/1, 134, 184/1, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 187/1, 187/3. 187/4, 299.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20-08-2009 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (31,5 MB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf - strona 1
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.pdf - strona 2

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML