Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzęt do zdalnego nauczania dla Gminy Rudniki

Od 1 kwietnia 2020 r. stworzono gminom oraz powiatom możliwość aplikowania o środki na sfinansowanie zakupu laptopów oraz tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Na sfinansowanie projektu przeznaczono łącznie kwotę 186 mln zł. Limit środków określony przez rząd dla poszczególnych gmin i powiatów wynosił od 40  do 100 tys. zł brutto. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii dofinansowania była liczba uczniów w szkołach. Przygotowana przez zarządzających programem lista określiła dokładną wielkość środków, o jakie mogła wnioskować każda jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Rudniki było to 60 tys. zł. Na taką właśnie kwotę złożyliśmy wniosek, który został już pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą.

Nie czekając jednak na decyzję o przyznaniu środków, Gmina Rudniki zakupiła 34 nowe laptopy,  których znacząca większość niezwłocznie po zakupie została przekazana do osób najbardziej potrzebujących.

Wersja XML