Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII sesja Rady Gminy Rudniki

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii informuje się, że XVIII Sesja Rady Gminy Rudniki, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 w trybie zdalnym zgodnie z  art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bez udziału sołtysów, mieszkańców i gości zaproszonych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach -projekt uchwały Nr XVIII/134/2020;

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały Nr XVIII/135/2020;

c/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku” - projekt uchwały Nr XVIII/136/2020;

d/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - projekt uchwały Nr XVIII/137/2020;

e/ w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości - projekt uchwały Nr XVIII/138/2020;

f/ w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości -  projekt uchwały Nr XVIII/139/2020;

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej- projekt uchwały Nr XVIII/140/2020

5. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML