Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza tegoroczna odnowa wsi

W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2020 roku Komisja dokonała oceny wniosków złożonych do Gminnego Programu Odnowy Wsi. Realizowanych będzie w tym roku 9 projektów. Widać z roku na rok, że przedsięwzięcia są przemyślane i bez wątpienia bardzo potrzebne społecznościom lokalnym.
Poszczególne miejscowości będą realizowały:

Lp.

Grupa Odnowy Wsi

Nazwa projektu

1.

Bugaj

Powitanie lata – piknik dla dzieci – doposażenie placu zabaw

2.

Cieciułów

Doposażenie i wymiana mebli w pomieszczeniach kuchennych w Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie – etap III

3.

Chwiły

Doposażenie Sołeckiego Domu Spotkań  w Chwiłach

4.

Janinów

Budowa rekreacyjnego placu wiejskiego w Janinowie – ETAP I

5.

Jelonki

Remont i doposażenie Sali OSP Jelonki w sprzęt AGD – etap III

6.

Mirowszczyzna

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Mirowszczyźnie – etap I

7.

Odcinek

Zakup i montaż altany na placu wiejskim w Odcinku

8.

Rudniki

Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców wsi Rudniki – etap I

9.

Żytniów

Ustawienie bramy wejściowej do parku wiejskiego w Żytniowie

 

Łączna kwota wsparcia z budżetu gminy na ww. projekty to kwota 112.772,10 zł; w tym miejscowości wypracują 46.189,00 zł we własnym zakresie.

Szanowni Liderzy!

Życzymy powodzenia w realizacji Waszych zadań. Przed Wami dużo pracy. Ze swojej strony oferujemy pomoc merytoryczną i doradztwo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o kontaktowanie się z pracownikami Referatu Promocji i Rozwoju Gminy tel. 34 45 95 072 wew. 14 lub e-mail:

Powodzenia!

Wersja XML