Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL

W odpowiedzi na panującą sytuację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Rudniki o pomoc w dowożeniu żywności i zaopatrywania w leki osoby niepełnosprawne i starsze, w szczególności mające inne choroby przewlekłe .

Jeśli na terenie Państwa sołectwa znajdują się osoby, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów, prosimy o kontakt z GOPS w Rudnikach pod numerem: 34/ 3595-072 wew. 33.

Za wszelką współpracę z góry dziękujemy

Wersja XML