Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA!

Z uwagi na aktualny stan zagrożenia epidemicznego, od dnia dzisiejszego wprowadza się  ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rudnikach!

Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów. Prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie sprawy pilne, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym albo drogą mailową: gmina@rudniki.pl lub poprzez ePUAP (skrzynka odbiorcza: /GminaRudniki/skrytka).

Spis numerów telefonicznych do urzędu: 34/ 359-50-72 ,

Sekretariat

 wew.11

Zastępca Wójta

 wew.19

Fax

 wew.13

Sekretarz

 wew.14

Wydział Promocji i Rozwoju / Odnowa wsi

 wew.14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wew. 33

Księgowość

 wew.15 i 21

Skarbnik

 wew.16

Zgłaszanie opłat za wodę i ścieki

 wew.26

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 wew.20

Gospodarka nieruchomościami

 wew.18

Ewidencja Ludności / Obsługa Rady Gminy / Wybory / Dowody osobiste / Zaświadczenia o zameldowaniu

 wew.22

 Podatki

 wew.23

 Zamówienia Publiczne /  Drogi

 wew.24

Gospodarka Komunalna / Rolnictwo / Oświetlenie

 wew.26

Zgłaszanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych itp.

501-825-039

Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami / Wycinka drzew / Zarządzanie kryzysowe / Opieka nad zwierzętami / Zagospodarowanie przestrzenne /

 wew.25

Urząd Stanu Cywilnego: odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzanie aktu zgonu

 wew.32

 Referat Oświaty

 wew.17 i 28

 Budownictwo: decyzje o warunkach zabudowy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 wew.20

 

wszelkie opłaty można dokonywać przelewem na odpowiedni numer konta:

➡️ podatki/woda-ścieki - 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004.
➡️ odpady komunalne - na indywidualny numer rachunku.

Urząd Gminy w Rudnikach realizuje swoje zadania bez zmian, jedynie ograniczony jest dostęp do budynku urzędu. W trosce o dobro całego społeczeństwa zaleca się, aby mieszkańcy pozostali w swoich miejscach zamieszkania oraz unikali wszelkich grupowych spotkań.

Wersja XML