Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna :

1.      Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817
z późn. zm.)

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

1.      posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się
o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),

2.      w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

3.      normatywna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

dla 1 osoby - 35 m²

dla 2 osób  - 40 m²

dla 3 osób - 45 m²

dla 4 osób - 55 m²

dla 5 osób - 65 m²

dla 6 osób - 70 m²

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wersja XML