Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Regionalny związek informuje, że na terenie Gminy Rudniki stacjonują pasieki (między innymi w miejscowościach: Jaworek, Odcinek, Żytniów, Jaworzno, Faustianka, Bobrowa, Słowików, Łazy, Dalachów, Brzeziny, Mirowszczyzna, Brzeziny Cieciułowskie, Cieciułów, Młyny) prowadzone przez pszczelarzy, członków Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Jednym z istotnych zagrożeń dla pszczół jest niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Każdego roku zdarzają się bowiem podtrucia lub wręcz zatrucia pszczół i innych owadów zapylających, odgrywających niezmiernie ważną role w ekosystemie.

            Wobec powyższego apelujemy do wszystkich rolników, plantatorów, sadowników, właścicieli działek, mieszkań i domów, wszystkich zaangażowanych w utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rudniki   o  zagwarantowanie ochrony pszczół i innych zapylaczy  podczas stosowania zabiegów ochrony roślin.    Ochrona pszczół i innych zapylaczy jest bowiem nie tylko obowiązkiem prawnym ale również przejawem dbałości o środowisko naturalne.

 

Przypominamy, że obowiązująca zasada integrowanej ochrony roślin stanowi, że ochrona roślin przed szkodnikami polega na wykorzystywaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia dla ludzi, zwierząt (także odwodów zapylających) oraz środowiska.  Innymi słowy chemiczne zabiegi należy wykonywać w ostateczności i tylko w taki sposób, który nie zagraża zapylaczom!!   Zabiegi koszenia wykonywać po zakończeniu okresu kwitnienia.

 

                                                                                                                   Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

                                                                                                                        Koło Pszczelarzy w Rudnikach Wieluńskich

Wersja XML