Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI SESJA RADY GMINY RUDNIKI

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego” Cztery pory roku w gminie Rudniki”.

5. Informacja nt. przewozów autobusowych na terenie gminy Rudniki.

6. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – projekt uchwały nr XVI/118/2020;

b/ w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać”  – projekt uchwały Nr XVI/119/2020;

c/ w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n.” Kierunek: Europa!” w ramach programu Erasmus +, akcja Mobilność edukacyjna – projekt uchwały Nr XVI/120/2020;

d/ w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Highway to success” w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna – projekt uchwały Nr XVI/121/2020;

e/ w sprawie przystąpienia do Programu Odnowa Wsi przez sołectwo MIROWSZCZYZNA  – projekt uchwały Nr XVI/122/2020;

f/ w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2020r. – projekt uchwały Nr XVI/123/2020;

g/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki – projekt uchwały Nr XVI/124/2020;

h/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XVI/125/2020;

i/ w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" – projekt uchwały Nr XVI/126/2020;

j/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt uchwały Nr XVI/127/2020.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML