Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-03-2009 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

Informacja do SIWZ z dnia 03-03-2009 r.:

DOCInformacja

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia
06-03-2009 r.:

DOCPytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia
10-03-2009 r.:

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ

Uzupełnienie SIWZ z dnia 10-03-2009 r.:

Uzupełnienie SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

DOCInformacja

 

Wersja XML