Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowę dróg gminnych w Rudnikach i remont drogi w Żytniowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

09-06-2009 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (13,5 MB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgloszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML