Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie roku 2019

Właśnie zakończył się rok 2019. Zwykle koniec roku to czas refleksji nad tym, co udało się zrealizować w gminie Rudniki. Przypomnijmy sobie jakie wydarzenia i przedsięwzięcia miały miejsce w minionym roku. Czas płynie szybko i w pędzie dnia codziennego łatwo zapominamy o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zacznijmy od inwestycji.

Przedszkole w Rudnikach w nowym budynku

Od 2 stycznia ubiegłego roku przedszkole w Rudnikach rozpoczęło swoją działalność w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy Wieluńskiej. Nasi najmłodsi mają możliwość uczęszczania do pięknego przedszkola. Powstały 3 przestrzenne sale zajęć, zaplecze socjalne i kuchenne, pokój dyrektorski oraz jadalnia. Inwestycja ta została zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków UE. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,88 mln zł, dofinansowanie ok. 0,50 mln zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Otwarcie Centrum Przesiadkowego w Rudnikach

Z początkiem ubiegłego roku zakończyły się również prace nad przebudową centrum przesiadkowego, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w kwietniu. W ramach inwestycji powstał atrakcyjny teren z parkingami, wiatą przystankową, poczekalnią, sanitariatami oraz strefą oczekiwania dla pasażerów, gdzie znajduje się m.in. podświetlana fontanna. Całość stanowi nowoczesną przestrzeń dla podróżnych. Zadanie było zrealizowane z dofinansowania ze środków UE. Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,2 mln zł, natomiast dofinansowanie z RPO WO to 1,8 mln. zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Droga Jaworzno Bankowe – Cieciułów

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku długości blisko 2,3 km ze zjazdami i mijankami. Koszty całkowite inwestycji to kwota 843 tys. zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Opolskiego. Wysokość dofinansowania – 384 tys. zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Przebudowa dróg powiatowych w gminie

Droga powiatowa w Dalachowie.
Na długości 1,2 km powstał chodnik o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki brukowej. Odtworzone zostały rowy przydrożne, a jezdnia poszerzona do 6,0 m. Inwestycja jest zrealizowana przez Powiat Oleski, a Gmina Rudniki jest współfinansującym zadanie.
Dotacja z gminy na tą inwestycję wynosi prawie 233 tys. zł. Koszt całkowity zadania 2,74 mln zł.   

Droga powiatowa w Cieciułowie. 
Odcinek o długości 0,45 km drogi powiatowej połączył drogę powiatową prowadzącą przez wieś z drogą gminną biegnącą z tyłku zabudowań. Inwestycja jest zrealizowana przez Powiat Oleski, a Gmina Rudniki jest współfinansującym zadanie. Dofinansowanie z budżetu gminy prawie 44 tys. zł.

Remonty i bieżące utrzymanie dróg
W ciągu roku przeprowadzano bieżące remonty dróg gminnych. Zakupiono na ten cel 2.300 ton kruszywa za kwotę ok. 117 tys.zł. Wyremontowano dwa odcinki dróg wewnętrznych w Cieciułowie o łącznej dł. 265 mb, pow. 900 m2. Koszt zadania to kwota 25 tys. zł.

Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi – I etap

Od sierpnia trwają prace na tej inwestycji. Zakres zadania to: termomodernizacja budynku wraz z elewacją, wymiana dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, nowa instalacja elektryczna i wyposażenie obiektu. Całkowita kwota przedsięwzięcia to ok. 950  tys. zł, w tym dofinansowanie 500 tys. zł. Inwestycja zakończy się w maju 2020 roku.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zmiana oświetlenia na Orliku

W lipcu zostały wymienione oprawy oświetleniowe na kompleksie boisk ORLIK w Rudnikach na energooszczędne typu LED. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 21,4 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Brak opisu obrazka

Oświetlenie parku w Żytniowie i placu rekreacyjnego w Julianpolu

W ostatnim tygodniu sierpnia, w dwóch miejscach wypoczynkowo-rekreacyjnych naszej gminy, zamontowano ekologiczne oświetlenie.

Zamontowane lampy są lampami najnowszej generacji, zasilane odnawialnym źródłem energii. Te w Żytniowie zasilane są energią słoneczną, a lampa w Julianpolu wykorzystuje energię słoneczną oraz wiatrową. Obydwie lampy posiadają sterowniki umożliwiające programowanie natężenia światła i zużycia energii.

Koszty wykonania oświetlenia obydwóch obiektów wyniosły 13,3 tys. zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Oświetlenie boiska w Cieciułowie

Na boisku wielofunkcyjnym w Cieciułowie zostało zamontowane oświetlenie. Prace związane z budową oświetlenia zostały ukończone 25 września. Zostały zamontowane  dwie lampy. Słupy oraz roboty montażowe kosztowały prawie 12 tys. zł, natomiast same lampy pochodziły z demontażu z Orlika w Rudnikach. Środki na sfinansowanie inwestycji to w całości budżet gminy.

Brak opisu obrazka

Inwestycje oświetlenia ulicznego

 1. Montaż  2 opraw LED wraz z wysięgnikami, o mocy 35-40 W na istniejących słupach energetycznych w m. Borek wraz z podwieszeniem przewodu zasilającego, montażem skrzynki sterowniczo-pomiarowej – koszt brutto ok. 12 tys. zł.
 2. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem, o mocy 35-40 W na słupie energetycznym wraz z przewodem zasilającym przy ul. Niskiej w Rudnikach, - koszt 5,4 tys. zł.
 3. Montaż 3 opraw LED wraz z wysięgnikami, o mocy 35 40 W, na istniejących słupach energetycznych wraz z przewodem zasilającym i montażem skrzynki sterowniczo-pomiarowej w m. Hajdamaki - koszt 13,6 tys. zł.
 4. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem, o mocy 35-40 W, na słupie energetycznym nr 31 przy posesji nr 4 w Dalachowie - koszt 3,2 tys. zł.
 5. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem,  o mocy 35-40 W na słupie nr 181 na skrzyżowaniu ulic Targowej i Wiejskiej - koszt 4,7 tys. zł.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Jaworznie Bankowym – koszt 10,3 tys. zł.

Łączne wydatki na inwestycje oświetleniowe – 49,2 tys. zł.

Parking w Jaworznie

Na przełomie lipca i sierpnia Sekcja komunalna  UG w Rudnikach wykonała prace brukarskie przy Szkole Podstawowej w Jaworznie. Z kostki pochodzącej z demontażu parkingu w Rudnikach ułożono łącznie 210 m2 powierzchni utwardzonych w celu poprawy estetyki placu szkolnego oraz otoczenia szkoły. Prace te polegały na powiększeniu już istniejącego  parkingu dla samochodów przy szkole. Wykonany został  również zjazd z drogi gminnej. Na przygotowanym terenie ułożono 180 m2 kostki brukowej. Dodatkowo na placu szkolnym powstał chodnik wraz z podbudową o łącznej powierzchni 30 m2, który zdecydowanie poprawił komunikację do pojemników na śmieci.

Brak opisu obrazka

Zbiornik wodny w Jaworku

Z początkiem lipca br. zakończyły się roboty budowlane obejmujące:
1) budowę zbiornika wodnego Jaworek
2) odmulenie ręczne siedlisk
3) wykoszenie ręczne nieużytków
4) wykonanie infrastruktury edukacyjnej.

W wyniku realizacji zadania powstał zbiornik wodny o pow. 2,9 ha lustra wody i pojemności ok. 35 tys. m3. Przedmiotem projektu było odtworzenie obszarów wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek", dzięki czemu poprawiły się siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Przywrócone zostały ich właściwe siedliska na łącznej powierzchni 4,56 ha. Wartość całkowita zadania to kwota 2,6 mln zł; w tym dofinansowanie z UE w wysokości 2,2 mln zł.

Brak opisu obrazka

Nowy samochód dla OSP Dalachów

W listopadzie OSP w Dalachowie zakupiło fabrycznie nowy samochód pożarniczy. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki środkom finansowym:
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- z budżetu Gminy Rudniki,
- dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz
- dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Samochód o wartości ok. 760 tys. zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zakup ciągnika dla Sekcji Komunalnej

W grudniu został zakupiony ciągnik rolniczy CLAAS ARES 826 dla potrzeb sekcji komunalnej Urzędu gminy w Rudnikach.

Koszt zakupu – 100 tys. zł.

Brak opisu obrazka

Parkingi przy OSP Mostki

W grudniu odbyło się uroczyste oddanie dwóch parkingów przy OSP Mostki. Jeden powstał bezpośrednio przy strażnicy, a drugi po przeciwnej stronie drogi. Parkingi stanowią zaplecze dla samochodów podczas organizacji imprez okolicznościowych. Jeden z parkingów został wykonany przez druhów strażaków miejscowej jednostki OSP.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Remont sali OSP w Dalachowie

W 2019 roku udało się również pozyskać środki z UE za pośrednictwem LGD Górna Prosna na realizację zadania pn. „Remont sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie”. Wprawdzie roboty rozpoczną się w styczniu 2020 roku, jednak procedura przetargowa miała miejsce w roku 2019. Zadanie obejmuje: wykonanie sufitu podwieszanego, montaż drzwi wewnętrznych, prace malarskie, montaż oświetlenia LED. Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej pomocy  z programu PROW na lata 2014 – 2010. Koszty związane z realizacją całości prac to kwota ok. 91 tys. zł, a dofinansowanie z 50 tys. zł.

Brak opisu obrazka

----------------------------------------------------------

W mijającym roku miały miejsce jeszcze inne ważne wydarzenia dla gminy Rudniki. Na przełomie stycznia i lutego odbyły się wybory sołtysów. Sześciu sołtysów ustąpiło ze stanowiska w miejscowościach: Dalachów, Rudniki, Żytniów, Janinów, Mirowszczyzna, Faustianka. Pierwsze swoje kadencje rozpoczęli: Katarzyna Kałwak – Dalachów, Ewa Sarowska – Rudniki, Ewa Napieraj – Żytniów, Mateusz Kot – Janinów, Agnieszka Harmazy-Zaręba – Mirowszczyzna, Bożena Glapińska – Faustianka.

Brak opisu obrazka

W czerwcu odbyła się pierwsza Sesja Dziecięcej Rady Gminy. Przedsięwzięcie miało swój bardzo interesujący przebieg. Młodzież bardzo chętnie zabierała głos w dyskusji nad uchwałami. W czasie obrad wybrano m.in. przewodniczącego rady oraz przegłosowano uchwałę dotyczącą obowiązkowego uśmiechu dla mieszkańców gminy Rudniki.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W połowie czerwca odbyła się również uroczystość 100-lecia Szkoły w Dalachowie. Podczas uroczystości dokonano m.in. odsłonięcia tablicy pamiątkowej czy zamurowania kapsuły czasu, ku pamięci przyszłych pokoleń. Posadzono również „Drzewo Wdzięczności i Nadziei”. W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Nie brakowało również zaangażowania miejscowej jednostki OSP oraz sponsorów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Tego samego dnia odbyła się uroczystość 100-lecia Parafii w Jaworznie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej. Potem odbyła się konferencja historyczna oraz uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny oraz odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej. Uroczystości trwały tu dwa dni z prelekcjami historycznymi oraz jubileuszowymi spotkaniami parafian i zaproszonych gości.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Od listopada w gminie Rudniki zostały uruchomione bezpłatne przewozy dla seniorów będących mieszkańcami naszej gminy. Zostało uruchomionych kilka tras pozwalających na podróżowanie właściwie z wszystkich miejscowości gminy. Dowozy są realizowane na podstawie okazania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Podsumowując rok 2019 trzeba wspomnieć również o wyróżnieniu dla Gminy Rudniki w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2018” za realizację projektu „Zagospodarowanie parku w Rudnikach”. Otrzymaliśmy Wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, które przyznano za stworzenie atrakcyjnej przestrzeni służącej rekreacji, spotkaniom, integracji społeczności lokalnej i aktywizacji różnych grup wiekowych z wykorzystaniem prostych, estetycznych i funkcjonalnych urządzeń wykonanych z naturalnych materiałów, z zachowaniem właściwej skali rozwiązań dla struktury przestrzennej wsi.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

We wszystkie te wyżej wymienione zadania i przedsięwzięcia zaangażowani są ludzie samorządu, społecznicy, sponsorzy i różne organizacje społeczne. Mówiąc o tym należy wspomnieć o ludziach, którzy odeszli w minionym roku, a  zapisali się w historii naszej gminy jako liderzy lokalni.  W sierpniu pożegnaliśmy Stanisława Chęcińskiego – sołtysa w latach 1994-2006 i lidera odnowy wsi Chwiły. W listopadzie natomiast zmarł Robert Bukalski lekarz i radny powiatowy w latach 1998-2006.  

Przed nami rok 2020 z planami i założeniami na nowe przedsięwzięcia i realizacje.

Wersja XML