Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Wykonanie folderu z mapką turystyczną i elektroniczną wizytówką

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18-05-2007 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Powiadomienie o wyniku postępowania:

DOCPowiadomienie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja
PDFInformacja

Wersja XML