Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Zamówienie Fundacji Górna Prosna

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Opis zadania:

Wykonanie z dostawą upominków reklamowych dla LGD Górna Prosna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11-04-2007 r. godz. 09.00
Miejsce składania ofert:
Biuro Fundacji Górna Prosna
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
pok. nr 1

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

Odpowiedzi na pytania oferentów

DOCOdpowiedzi na pytania
DOCOdpowiedzi cz. 2

Powiadomienie o wyniku postępowania:

DOCPowiadomienie

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

DOCOgłoszenie

Ogłoszenie o zawarciu umowy:

DOCOgłoszenie
Wersja XML