Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu w sprawie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.

5. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt uchwały Nr XIV/104/2019;

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XIV/105/2019;

c/ w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 – projekt uchwały Nr XIV/106/2019;

d/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok – projekt uchwały Nr XIV/107/2019.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML