Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Zakup kruszywa drogowego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

02-02-2007 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ - zakup kruszywa drogowego

Wynik postępowania:

PDFPowiadomienie o wyniku postępowania

Zawarcie umowy:

DOCOgłoszenie o zawarciu umowy

Wersja XML