Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniami Wojewody Opolskiego dotyczącymi przeprowadzenia przeglądu stanu drzewostanów w miejscach publicznych na terenie Gminy Rudniki w celu zapobiegnięcia niebezpiecznym zdarzeniom, zagrażającym życiu lub zdrowiu mieszkańców, Urząd Gminy w Rudnikach zwraca się z prośbą o zgłoszenie wszelkich szkód w drzewostanie (złamanych gałęzi, nadłamanych konarów, uschniętych drzew itp.) w miejscach publicznych tj.: parkach, placach zabaw, strefach aktywności (boiskach czy plenerowych siłowniach) oraz przedszkolach i szkołach. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do Urzędu Gminy pok. 6 (na parterze) lub do właściwych terytorialnie sołtysów.

Poniżej zamieszczamy pismo Komendanta Głównego PSP ws. dokonania przeglądów drzewostanów.

Brak opisu obrazka

Wersja XML