Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

 

Brak opisu obrazka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie.

 

W załączeniu znajdują się:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z  formularzem oferenta oraz Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  2. Rysunki poglądowe
  3. Przedmiar.

 

Oferty sporządzone na załączonym formularzu należy przesłać lub osobiście doręczyć do Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail:  do dnia 05.08.2019 r. do godz. 15:00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PDFZapytanie ofertowe OSP Dalachów nr II.pdf

PDFS22BW-5e19071009110.pdf

PDFPrzedmiar.pdf

JPEGdalachówremiza_2.jpeg

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego:

PDFProtokół rozeznania cenowego.pdf

Wersja XML