Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poziomy recyklingu 2012-2020

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W LATACH 2012 - 2020

 

 

 

 

ROK

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

osiągnięty

wymagany

osiągnięty

wymagany

osiągnięty

dopuszczalny

2012

2

10

0

30

83

75

2013

10

12

100

36

64

50

2014

27

14

100

38

70

50

2015

48

16

100

40

65

50

2016

34

18

100

42

0

45

2017

48

20

100

45

28

45

2018

40

30

100

50

14

40

2019

 

40

 

60

 

40

2020

 

50

 

70

 

35

 

Wersja XML