Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dotycząca żłobka

Brak opisu obrazka

                       Szanowni Państwo !

 

            Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3, Gmina Rudniki zamierza przystąpić do realizacji projektu mającego na celu uruchomienie z początkiem roku szkolnego 2020/2021 gminnego, publicznego żłobka. Biorąc pod uwagę aktualne możliwości zabezpieczenia bazy lokalowej, planowaną siedzibą żłobka będzie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach. W budynku szkoły jest wiele niewykorzystanych lokali po byłym gimnazjum, które chcemy zaadaptować na potrzeby żłobka.

            Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wymaga zaangażowania bardzo znaczących nakładów finansowych, planowaną inwestycję chcemy zrealizować z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa, w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”

            W związku z powyższym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w przypadku powodzenia projektu i uruchomienia z dniem 1.09.2020 roku żłobka w Rudnikach, byliby Państwo zainteresowani oddać swoje dziecko pod opiekę tej instytucji we wszystkie dni robocze?

 Proszę o wypełnienie załączonej poniżej ankiety i przesłanie jej  na adres e-mail:

 Bardzo proszę o przesłanie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 12.07.2019 roku.

 

DOCXAnkieta dotycząca żłobka.docx

 

 

Wersja XML