Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

K O M U N I K A T

                Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej gminy z apelem o obserwację terenów wokół swoich posesji, zwłaszcza opuszczonych budynków, hal i magazynów w związku z ostatnio nagłaśnianym w mediach tematem podrzucania różnego rodzaju beczek, pojemników lub kontenerów wypełnionych bardzo niebezpiecznymi i trującymi chemikaliami !

Mogą to być również porzucone na poboczach dróg naczepy samochodowe, bez tablic rejestracyjnych, przykryte plandeką.

Zawartość tych pojemników to przeważnie odpady przemysłowe, które powinny zostać zutylizowane w odpowiednich instalacjach!!!!

W przypadku stwierdzenia w swojej okolicy „podejrzanych” pojemników, kontenerów lub naczep, prosimy o natychmiastowe poinformowanie Komisariatu Policji pod numerem tel. +48 34 366 82 00 bądź Urzędu Gminy w Rudnikach tel. 34 3595 072

 

 

                                                                                                 WÓJT GMINY RUDNIKI

                                       /-/ Grzegorz Domański

Wersja XML