Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

K O M U N I K A T

 

Informujemy wszystkich rolników z Gminy Rudniki, że w dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 roku (od poniedziałku do piątku) organizowana jest zbiórka:

 1. Folii po sianokiszonce;
 2. Folii czarnej „pryzmowej”;
 3. Folii ogrodniczych tunelowych;
 4. Worków foliowych po nawozach;
 5. Worków typu big-bag oraz worków reszlowych.

Przekazywane odpady należy oczyścić z ziemi oraz innych zabrudzeń, maksymalnie złożyć, związać sznurkiem i dowieźć na plac

HYDROFORNII
(Jaworek)

od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400

 

UWAGA !!!

Odebrane zostaną tylko i wyłącznie worki oraz folie pozbawione zawartości.

Nie odbieramy opakowań po środkach ochrony roślin!

Zgodnie z przepisami opakowania po środkach ochrony roślin należy oddać w punkcie zakupu.

 

Zbiórka jest bezpłatna.

Wersja XML