Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budujemy!

Rozpoczęły się prace budowlane na drodze dojazdowej do gruntów Jaworzno Bankowe – Cieciułów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku długości blisko 2,3 km. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca.
Koszty całkowite inwestycji to kwota 806 tys. zł. Realizacja tego oczekiwanego od 2016 r. zadania jest możliwa dzięki uzyskanemu  w tym roku dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Opolskiego.
Chociaż termin zakończenia inwestycji jest dość odległy (31 października 2019 r.) wykonawca zapewnia, że główny zakres robót zostanie wykonany przed żniwami, co z pewnością ucieszy rolników dojeżdżających do okolicznych pól jak i mieszkańców korzystających z tej drogi na co dzień.
Mamy nadzieję, że prowadzone roboty drogowe nie będą dla użytkowników drogi i mieszkańców zbyt uciążliwe. Prosimy o wyrozumiałość i życzliwość.
 

Trwają także długo wyczekiwane prace budowlane na wyeksploatowanym odcinku drogi powiatowej w Dalachowie. Na długości 1,2 km powstaje chodnik o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki brukowej . Odtworzone będą również rowy przydrożne, a jezdnia zostanie poszerzona do 6,0 m. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Oleski, a Gmina Rudniki jest współfinansującym zadanie. Termin realizacji całej inwestycji, łącznie z odcinkiem w miejscowości Gana, zaplanowano do końca września br.  

Ewentualne uwagi i pytania można kierować do inspektora ds. drogownictwa nr tel. 34 3595072 wew. 24 lub kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej nr tel. 34 3595072 wew. 26 ( pokój nr 2 lub 7). 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML