Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Przesiadkowe już otwarte

Brak opisu obrazka

Centrum stolicy naszej gminy zmieniło się nie do poznania. Wprawdzie funkcja pozostała bez zmian, to jednak estetyka i standard tego miejsca jest już godny XXI wieku. Zapraszamy do korzystania!

Zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania. Centrum Przesiadkowe w Rudnikach jest zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach partnerstwa Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

Nie obyło się bez poślizgu czasowego. Uzgodnienia, przygotowanie dokumentacji itd. pochłonęły więcej czasu wykonawcy, niż sam założył w przetargu. Potem roboty ziemne i budowlane, aż nareszcie to, na co czekaliśmy tak długo. W ubiegły wtorek tj.
16 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie centrum przesiadkowego. Swoją obecnością zaszczycili nas Roland Fabianek Starosta Oleski, Stanisław Belka Wicestarosta Oleski, wójtowie i burmistrzowie z Gorzowa Śląskiego, Zębowic, Pątnowa i Krzepic. Wśród gości znaleźli się również kierownik projektu Artur Pelc, wykonawca Michał i Monika Rosa z firmy STB Częstochowa oraz inspektorzy nadzoru, którzy czuwali nad prawidłowością realizacji zadania pod względem budowlanym. Nie zabrakło przedstawicieli firm przewozowych ABX2bus z Jaworzna oraz Zastępcy Prezesa PKS Wieluń sp. z o.o. Całości dopełnili radni Rady Gminy Rudniki.

Gospodarzem uroczystego otwarcia inwestycji był Wójt Grzegorz Domański, który w krótkim przemówieniu podkreślił, że jest dumny z tej inwestycji, podobnie jak z innych realizowanych w gminie Rudniki. Głos zabrali również Roland Fabianek oraz Artur Pelc. Starosta w swoim wystąpieniu zaznaczył ważność i konieczność realizacji takiego rodzaju zadań służących naszym mieszkańcom.

Nie obyło się również bez poświęcenia całości inwestycji, którego dokonał ks. proboszcz Krzysztof Błaszkiewicz. Na zakończenie dokonano przecięcia wstęgi i centrum zostało otwarte.

Po części oficjalnej wszyscy zwiedzali obiekt. Nie lada atrakcją tego miejsca jest fontanna, która sprawia, że czas oczekiwania na autobusy jest przyjemniejszy i jakby szybciej mija czas.

Jeszcze raz zapraszamy do korzystania z nowo powstałej infrastruktury. Prosimy jednak o szanowanie tego wspólnego miejsca i nie śmiecenie, ani niszczenie obiektu. Dzięki temu centrum przesiadkowe będzie nam służyć przez najbliższych kilkadziesiąt lat.  

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML