Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs PRZYJAZNA WIEŚ

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła we wrześniu konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Gmina Rudniki zgłosiła do konkursu projekt pt. ”Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowego w Rudnikach”, które było współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Nasz projekt został oceniony przez Komisję Konkursową bardzo wysoko i zajęliśmy w Województwie Opolskim II miejsce.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Jarnołtówku podczas corocznego spotkania liderów odnowy wsi Województwa Opolskiego. Nagrodę dla Gminy Rudniki odebrali Iwona Napieraj i Adam Wiktor – pracownicy Referatu Promocji Urzędu Gminy w Rudnikach.

- Tym bardziej było nam przyjemnie odebrać tę nagrodę dla gminy, że byliśmy bezpośrednio zaangażowani w pisanie wniosku, realizację zadania i jego rozliczenie, a w konsekwencji również przygotowanie formularza konkursowego „Przyjazna wieś”. – mówi Iwona Napieraj – Wspaniale, że nasze starania zostały docenione również w konkursie wojewódzkim. Poza tym myślę, że należy uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, gdyż przez takie działania budujemy dobry wizerunek naszej gminy.

Podczas uroczystości była okazja do zaprezentowania swojej gminy wszystkim uczestnikom spotkania (ok. 100 osób). Prezentacji dokonał Adam Wiktor, który podczas pokazu multimedialnego przedstawił walory i osiągnięcia gminy Rudniki.
Choć, można by powiedzieć, że jest to niewielki sukces, ale nawet te małe, drobne sprawy trzeba dostrzegać i cenić. Na pewno będziemy uczestniczyć w kolejnych podobnych konkursach i mamy nadzieję, że osiągniemy kolejne sukcesy. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML