Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom

Gmina Rudniki wzięła udział i zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy na „Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom”.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „Rady na bioodpady”, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, innych podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gmin, związków komunalnych.

Konkurs miał na celu: podniesienie jakości i poziomu stron internetowych prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie odpadów na portalach internetowych gmin i innych podmiotów; upowszechnienie informacji o postępowaniu z odpadami poprzez dostęp internetowy; prezentację najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy/związku, w sposób ciekawy i zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i nawyków.

Dyplom i nagrodę rzeczową w postaci aparatu cyfrowego odebrała dla Gminy Rudniki Beata Nowakowska-Fałat podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania strony internetowej Gminy Rudniki www.rudniki.pl i zakładki EKO-Rudniki, która zawiera informacje z zakresu ochrony środowiska. Informacja o laureatach zostanie umieszczona w dodatku „Recycling” do miesięcznika „Przegląd Komunalny”.
Brak opisu obrazka

Wersja XML