Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

składamy wszystkim SOŁTYSOM z gminy Rudniki

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,

sukcesów w działalności na rzecz lokalnego środowiska i jak najlepszej współpracy

z mieszkańcami oraz samorządem gminy.

Życzymy wytrwałości w działaniu, a także spełnienia planów i wszelkich zamierzeń.

Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek wkładany w pracę społeczną
oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia w poszczególnych sołectwach oraz całej gminie Rudniki.

 

     Jarosław Marchewka                                         Grzegorz Domański

Przewodniczący Rady Gminy                                   Wójt Gminy Rudniki

Brak opisu obrazka

Wersja XML